Jak włączyć lub wyłączyć zaporę sieciową Windows Defender w systemie Windows 10

Udostępnij w sieciach społecznościowych:

Podczas instalowania oprogramowania zabezpieczającego innej firmy system Windows 10 automatycznie wyłącza wbudowaną zaporę systemu Windows. Jeśli nie, możesz wyłączyć tę zaporę programu Windows Defender ręcznie. Ten post pokazuje, jak ręcznie włączyć lub wyłączyć zaporę systemu Windows.

Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows w systemie Windows 10
1] Korzystając z zabezpieczeń systemu Windows

Wpisz Windows Security w polu wyszukiwania i naciśnij Enter, aby otworzyć aplikację Windows Security. Kliknij Zapora i Ochrona Sieci, aby otworzyć następujący panel.

Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows

Zobaczysz stan Zapory sieciowej dla następujących profili sieci:

  • Sieć domen
  • Prywatna sieć
  • Sieć publiczna.
  • Będzie on włączony lub wyłączony.

Możesz wybrać włączenie lub wyłączenie go dla dowolnego profilu sieci.

Aby całkowicie wyłączyć Zaporę sieciową dla wszystkich, kliknij każdy z trzech, jeden po drugim.

Po kliknięciu na Sieć publiczna widoczny będzie poniższy panel.

Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows

Przełącz Zaporę Windows Defender na pozycję Wył.

Zrób to samo dla sieci domen i sieci prywatnej.

Zobaczysz zmieniony status w następujący sposób.

Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows

Korzystając z Panelu sterowania

Otwórz Panel sterowania> Windows Defender Firewall, a następnie w lewym panelu kliknij Włącz zaporę sieciową Windows Defender, aby otworzyć następujący panel.

Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows

Wyłączenie zapory windows (firewalla) poprzez wiersza polecenia

Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień (jako administrator) i wykonaj następujące polecenie, aby włączyć Zaporę systemu Windows dla wszystkich profili sieciowych:

netsh advfirewall set allprofiles state on

aby wyłaczyć wpisz :

netsh advfirewall set allprofiles state off

Wyłączenie firewalla Windows 10 poprzez PowerShella :

Aby włączyć wpisz i potwierdź:

Set-NetFirewallProfile -Enabled True

aby wyłączyć :

Set-NetFirewallProfile -Enabled False

mam nadzieję że pomogłem , daj znać w komentarzach poniżej !

Komentarze Facebook