Jak włączyć moduł sprawdzania pisowni w programie Microsoft Edge Chromium?

Udostępnij w sieciach społecznościowych:

W tym artykule wyjaśniono prosty sposób włącz sprawdzanie pisowni w Microsoft Edge Chromium. Jeśli jesteś blogerem lub pisarzem, potrzebujesz dobrych umiejętności pisania z dokładnością, aby napisać imponujący artykuł. Jednak nigdy nie można stworzyć potężnej treści z błędnie napisanymi słowami. W nowej wersji Microsoft Edge Chromium dostępna jest funkcja, która pomaga naprawić błędnie napisane słowa lub literówki podczas pisania zawartości. Aby aktywować tę funkcję, wystarczy wykonać kilka kroków.

Sprawdzanie pisowni nie jest nową funkcją w przeglądarce Edge, jest również dostępna w starszej wersji Microsoft Edge. A jeśli już używasz przeglądarki krawędzi, to dobrze znasz te rzeczy. Oprócz modułu sprawdzania pisowni istnieje również słownik, za pomocą którego można zbierać dodane słowa z funkcji sprawdzania pisowni. Przyjrzyjmy się zatem krokom i poznajmy sposób aktywacji w poniższej sekcji.

Jak włączyć moduł sprawdzania pisowni w programie Microsoft Edge Chromium?

W Microsoft Chromium Edge ta funkcja jest dostępna we wszystkich obsługiwanych językach. Aby włączyć sprawdzanie pisowni, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Przede wszystkim musisz otworzyć przeglądarkę Chromium Edge. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i kliknij przycisk menu. Wybierz opcję Ustawienia z listy menu. Jako drugą metodę możesz również użyć Alt + F, aby otworzyć listę menu.

Jak włączyć moduł sprawdzania pisowni w Microsoft Edge Chromium 2

Krok 2: W lewym okienku następnego okna kliknij trzy poziome linie w pobliżu tytułu Ustawienia, a pojawi się tam lista menu. Z listy menu musisz wybrać opcję Języki.

Jak włączyć moduł sprawdzania pisowni w Microsoft Edge Chromium 1

Krok 3: W tej chwili nastąpi przekierowanie na stronie Ustawienia. W obszarze Sprawdź pisownię kliknij przełączniki, aby włączyć sprawdzanie pisowni dla preferowanych języków. Jeśli żądanego języka nie ma na liście, przejdź do sekcji Język i dodaj go ręcznie, klikając przycisk „Dodaj języki”.

Po wykonaniu tych kroków uruchom ponownie przeglądarkę, aby zastosować efekt zmian. Microsoft Edge będzie sprawdzał pisownię podczas pisania dowolnego tekstu. Jeśli na piśmie jest jakieś źle napisane słowo, to automatycznie identyfikuje błąd i sugeruje, aby go poprawić.

Zobacz:   Zastąp wolne miejsce na dysku twardym za pomocą tych bezpłatnych programów

Jak włączyć moduł sprawdzania pisowni w Microsoft Edge Chromium 3

Oprócz tego przeglądarka Chromium Edge zawiera również słownik, którego można użyć do dodania określonych słów z testu sprawdzania pisowni. Aby dodać tam słowa, po prostu kliknij opcję „Dodaj lub usuń słowa” dostępną na dole tej samej strony. Na odpowiedniej stronie wpisz żądane słowo, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk „Dodaj przycisk”, jak pokazano na powyższej migawce. Jeśli jednak nie potrzebujesz tych słów i chcesz je usunąć ze słownika, po prostu kliknij znak krzyżyka, a słowo zostanie usunięte.

Słowo końcowe:

Podobnie jak starsza wersja Microsoft Edge, wersja Chromium pozwala również włączyć funkcję sprawdzania pisowni. Jest to bardzo ważna funkcja w przeglądarce, abyś nie czuł się zawstydzony, używając błędnie napisanego słowa. W przeglądarce znajduje się również słownik, którego można użyć, aby przestać wyświetlać niektóre słowa jako niedokładne.

Komentarze Facebook